Friday, September 16, 2011

Install Oracle 11G 32bit on 64bit Rhel 6


 

  

Install the following prerequisites


yum install gnome-icon-theme-2.28.0-2.el6.noarch sgml-common-0.6.3-32.el6.noarch dmz-cursor-themes-0.4-4.el6.noarch libstdc++-devel-4.4.4-13.el6.x86_64 kernel-headers-2.6.32-71.el6.x86_64 elfutils-libelf-devel-0.148-1.el6.x86_64 libgcc-4.4.4-13.el6.i686 nss-softokn-freebl-3.12.7-1.1.el6.i686 glibc-2.12-1.7.el6.i686 mpfr-2.4.1-6.el6.x86_64 libXt-1.0.7-1.el6.x86_64 libXmu-1.0.5-1.el6.x86_64 libXxf86misc-1.0.2-1.el6.x86_64 libXxf86vm-1.1.0-1.el6.x86_64 libaio-0.3.107-10.el6.i686 libstdc++-4.4.4-13.el6.i686 ncurses-libs-5.7-3.20090208.el6.i686 readline-6.0-3.el6.i686 libICE-1.0.6-1.el6.i686 xorg-x11-xauth-1.0.2-7.1.el6.x86_64 cpp-4.4.4-13.el6.x86_64 libtool-ltdl-2.2.6-15.5.el6.x86_64 unixODBC-2.2.14-11.el6.x86_64 ppl-0.10.2-11.el6.x86_64 cloog-ppl-0.15.7-1.2.el6.x86_64 libmcpp-2.7.2-4.1.el6.x86_64 mcpp-2.7.2-4.1.el6.x86_64 xorg-x11-server-utils-7.4-15.el6.x86_64 compat-db42-4.2.52-15.el6.x86_64 compat-db43-4.3.29-15.el6.x86_64 libdmx-1.1.0-1.el6.x86_64 libXxf86dga-1.1.1-1.el6.x86_64 libXv-1.0.5-1.el6.x86_64 libIDL-0.8.13-2.1.el6.x86_64 ORBit2-2.14.17-3.1.el6.x86_64 GConf2-2.28.0-6.el6.x86_64 libbonobo-2.24.2-4.el6.x86_64 gtk2-engines-2.18.4-5.el6.x86_64 shared-mime-info-0.70-4.el6.x86_64 libdaemon-0.14-1.el6.x86_64 avahi-0.6.25-8.el6.x86_64 avahi-glib-0.6.25-8.el6.x86_64 gnome-vfs2-2.24.2-6.el6.x86_64 libtool-ltdl-2.2.6-15.5.el6.i686 unixODBC-2.2.14-11.el6.i686 libuuid-2.17.2-6.el6.i686 libSM-1.1.0-7.1.el6.i686 libXau-1.0.5-1.el6.i686 xorg-x11-utils-7.4-8.el6.x86_64 compat-libstdc++-33-3.2.3-69.el6.x86_64 celt051-0.5.1.3-0.el6.x86_64 libXp-1.0.0-15.1.el6.x86_64 libxcb-1.5-1.el6.i686 libX11-1.3-2.el6.i686 libXext-1.1-3.el6.i686 ConsoleKit-x11-0.4.1-3.el6.x86_64 libXi-1.3-3.el6.i686 xorg-x11-xinit-1.0.9-13.el6.x86_64 libXtst-1.0.99.2-3.el6.i686 libXt-1.0.7-1.el6.i686 compat-libstdc++-33-3.2.3-69.el6.i686 glibc-headers-2.12-1.7.el6.x86_64 glibc-devel-2.12-1.7.el6.x86_64 gcc-4.4.4-13.el6.x86_64 compat-gcc-34-3.4.6-19.el6.x86_64 gnome-themes-2.28.1-6.el6.noarch system-icon-theme-6.0.0-2.el6.noarch system-gnome-theme-60.0.2-1.el6.noarch ncurses-devel-5.7-3.20090208.el6.x86_64 libgnome-2.28.0-11.el6.x86_64 gcc-c++-4.4.4-13.el6.x86_64 readline-devel-6.0-3.el6.x86_64 glibc-devel-2.12-1.7.el6.i686 compat-db-4.6.21-15.el6.x86_64 unixODBC-devel-2.2.14-11.el6.i686 unixODBC-devel-2.2.14-11.el6.x86_64 libaio-devel-0.3.107-10.el6.i686 libaio-devel-0.3.107-10.el6.x86_64 compat-gcc-34-c++-3.4.6-19.el6.x86_64

next you must install the 32 bit version of the Glib libraries

yum install glib-devel.i686

connect to the server with
ssh -X oracle@serverip address

./runInstaller -ignoresysprereq

the Oracle Xwindow will open on your desktop,
follow instructions to complete the installation.No comments: